การสร้างแบรนด์ร้านกาแฟ (Branded Café) กับธุรกิจนอนออยล์ (Non-oil Business)
การรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) กับ เครื่องหมายการค้า “ปุ๋ย”
คุณค่าแบรนด์ (Brand Equity) กับ ธุรกิจขายตรง
คุณค่าแบรนด์ (Brand Equity) กับ ธุรกิจแก๊สหุงต้ม
Read More >>  
Glossary of Intellectual Property (English - Thai) Second Edition
Read More >>  
 
     With ongoing development and strong foundation, UK VALUATIONS AND AGENCY COMPANY LIMITED provides various type of property valuation services. Apart from land and building valuation, we are also in an expert area of financial statement based valuation for department stores, office buildings, hotels, service apartments and leasehold contract.

     We provide asset valuation to our clients with various purposes such as financial, market value, possible sale, insurance, audit, debt restructuring and business rehabilitation plan. Our valuation reports are always widely accepted and reliable by the clients due to our compliance with valuation standard criterion.

     Clients and client groups of UK VALUATIONS AND AGENCY COMPANY LIMITED are diversified through many lines of business such as domestic and international financial institutions, real estate developers, manufacturers, insurance companies, private firms, government units and individuals.


 
 
HOME l ABOUT US l SERVICES l OUR CLIENTS l BLOG
UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD.
9th Floor, L.P.N. Tower, 216/26 Nang Linchee Rd.,
Chongnonsee,Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel : 66(0) 2285-4508 (Auto) Fax : 66(0) 2285-2408, 66(0) 2285-2411
Copyright © 2014 UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD. All Right Reserved.