มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า
การสร้างแบรนด์ร้านกาแฟ (Branded Café) กับธุรกิจนอนออยล์ (Non-oil Business)
การรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) กับ เครื่องหมายการค้า “ปุ๋ย”
คุณค่าแบรนด์ (Brand Equity) กับ ธุรกิจขายตรง
Read More >>  
Glossary of Intellectual Property (English - Thai) Second Edition
Read More >>  
 
Economic Damages Valuation Services

Intellectual Property (IP) like Trademark, Copyright and Trade Secret, is a part of intangible assets. Under intellectual property law, owners are granted certain exclusive rights to the intangible assets.

In essence, the intellectual property is supposed to have an economic value and any infringement to the intellectual property will cause economic damages in value of the intellectual property. Technically, various approaches are used in evaluating economic damages with the aim of compensating the intellectual property owner for economic damages caused by infringement. Conceptually, the owner of the intellectual property will be reinstated prior to the infringement.

UK Valuations and Agency Company Limited as an independent appraiser of assets since 1988 has expanded its scope of service particularly in the area of Economic Damages Valuation for owners of intellectual property who are in need of advice and service in this area.

"NOSTRA" Map on Mobile

"Samchai Steel"

"Samchai Steel"


"DCON" (Patent Design) 
HOME l ABOUT US l SERVICES l OUR CLIENTS l BLOG
UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD.
9th Floor, L.P.N. Tower, 216/26 Nang Linchee Rd.,
Chongnonsee,Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel : 66(0) 2285-4508 (Auto) Fax : 66(0) 2285-2408, 66(0) 2285-2411
Copyright © 2014 UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD. All Right Reserved.