มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า
การสร้างแบรนด์ร้านกาแฟ (Branded Café) กับธุรกิจนอนออยล์ (Non-oil Business)
การรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) กับ เครื่องหมายการค้า “ปุ๋ย”
คุณค่าแบรนด์ (Brand Equity) กับ ธุรกิจขายตรง
Read More >>  
Glossary of Intellectual Property (English - Thai) Second Edition
Read More >>  
 
Business Enterprise Valuation

Enterprise Value is the total value of the equity in a business plus the value of its debt or debt-related liabilities, minus any cash or cash equivalents available to meet those liabilities.

If the premises used are owned by the business, they form part of the Enterprise Value on the basis of their value to the business. The concept involves valuation of a continuing entity from which allocations or apportionments of overall going concern value may be made to constituent parts as they contribute to the whole, but none of the components of themselves constitute market value.

Purposes of Business Enterprise Valuation
1. Possible Sale/Purchase
2. Joint Venture
3. Fund Raising
4. Accounting Standards
5. Others

Business Enterprise Valuation Methodology

 • Book Value Approach
 • Adjusted Book Value Approach
 • Present Value of Future Free Cash Flow
 • Multiple Approach
Sample of Business Enterprise Valuation
 •  “U Star” – for the purpose of Possible Sale/Purchase
 •  “IN2IT” – for the purpose of Possible Sale/Purchase
 •  “Ajisen Ramen” - for the purpose of Possible Sale/Purchase
 • “Lanchang Farm” - for the purpose of Fund Raising
 • “Corcell Technology” - for the purpose of Fund Raising
 • “WDsystem™” - for the purpose of Fund Raising
 • “Itokin” - for the purpose of Accounting Standards

 
HOME l ABOUT US l SERVICES l OUR CLIENTS l BLOG
UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD.
9th Floor, L.P.N. Tower, 216/26 Nang Linchee Rd.,
Chongnonsee,Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel : 66(0) 2285-4508 (Auto) Fax : 66(0) 2285-2408, 66(0) 2285-2411
Copyright © 2014 UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD. All Right Reserved.