มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า
การสร้างแบรนด์ร้านกาแฟ (Branded Café) กับธุรกิจนอนออยล์ (Non-oil Business)
การรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) กับ เครื่องหมายการค้า “ปุ๋ย”
คุณค่าแบรนด์ (Brand Equity) กับ ธุรกิจขายตรง
Read More >>  
Glossary of Intellectual Property (English - Thai) Second Edition
Read More >>  
 
INTANGIBLE ASSETS VALUATION
Definition of Intangible Assets

Intangible Assets: A non monetary asset that manifests itself by its economic properties. It does not have physical substances but grants rights and privileges to its owner that usually generate income.

Intangible Asset is a broad term that refer to any set of rights or nonphysical resource that provide an advantage to the owner.

This definition of Intangible Assets in general includes both intellectual property and goodwill.

Types of Intangible Assets
An intangible asset can be either identifiable or unidentifiable.
 1. Marketing-Related Intangible Assets
 2. Customer-Related Intangible Assets
 3. Artistic Related Intangible Assets
 4. Contract-Based Intangible Assets
 5. Technology-Based Intangible Assets
Basis of Intangible Assets Valuation
 1. Market Value Basis of Valuation
 2. Bases other than Market Value

Purposes of Intangible Assets Valuation
 1. Acquisitions, merger and sales of businesses or parts of businesses
 2. Purchases and sales of intangible assets
 3. Reporting to tax authorities
 4. Litigation
 5. Financial reporting
 6. IFRS reporting purposes

Valuation Approaches and Methods

All intangible asset valuation methods fall within one of the three valuation approaches.
 1. Market Comparison Approach
 2. Income Approach
 3. Cost Approach


 
HOME l ABOUT US l SERVICES l OUR CLIENTS l BLOG
UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD.
9th Floor, L.P.N. Tower, 216/26 Nang Linchee Rd.,
Chongnonsee,Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel : 66(0) 2285-4508 (Auto) Fax : 66(0) 2285-2408, 66(0) 2285-2411
Copyright © 2014 UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD. All Right Reserved.