มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า
การสร้างแบรนด์ร้านกาแฟ (Branded Café) กับธุรกิจนอนออยล์ (Non-oil Business)
การรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) กับ เครื่องหมายการค้า “ปุ๋ย”
คุณค่าแบรนด์ (Brand Equity) กับ ธุรกิจขายตรง
Read More >>  
Glossary of Intellectual Property (English - Thai) Second Edition
Read More >>  
 
Tangible Fixed Assets Valuation

Tangible fixed assets is an asset that is physically tangible, explicitly land, building or other land improvements, machinery and equipment, furniture and office equipment, vehicle, and vessel etc.

Types of Tangible Fixed Assets
Tangible fixed assets can be categorized by its utilization and development as follow.
 1. Residential
 2. Commercial
 3. Industrial
 4. Mixed Use

Basis of Tangible Fixed Assets Valuation
 1. Market Value Basis of Valuation
 2. Bases other than Market Value
Purposes of Tangible Fixed Assets Valuation
 1. Financing Purpose
 2. Possible Sale Purpose
 3. Merger and Acquisition Purpose
 4. Joint Venture Purpose
 5. Public Purpose
 6. In compliance with SEC in the case of Related Party Transaction
 7. Insurance Purpose
 8. Heritage Purpose
 9. Debt Restructuring Purpose
 10. Other Purposes
Valuation Approaches and Methods

All tangible fixed assets valuation methods fall within one of the three valuation approaches.
 1. Market Comparison Approach
 2. Income Approach
 3. Cost Approach

 
HOME l ABOUT US l SERVICES l OUR CLIENTS l BLOG
UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD.
9th Floor, L.P.N. Tower, 216/26 Nang Linchee Rd.,
Chongnonsee,Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel : 66(0) 2285-4508 (Auto) Fax : 66(0) 2285-2408, 66(0) 2285-2411
Copyright © 2014 UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD. All Right Reserved.