มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า
การสร้างแบรนด์ร้านกาแฟ (Branded Café) กับธุรกิจนอนออยล์ (Non-oil Business)
การรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) กับ เครื่องหมายการค้า “ปุ๋ย”
คุณค่าแบรนด์ (Brand Equity) กับ ธุรกิจขายตรง
Read More >>  
Glossary of Intellectual Property (English - Thai) Second Edition
Read More >>  
 
Tangible Fixed Assets Valuation
Tangible fixed assets is an asset that is physically tangible, explicitly land, building or other land improvements, machinery and equipment, furniture and office equipment, vehicle, and vessel etc.
Intangible Fixed Assets Valuation
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้ (Identifiable Non-Monetary Assets) และไม่มีรูปธรรม (Non-Physical Substance)
Business Enterprise Valuation
Enterprise Value is the total value of the equity in a business plus the value of its debt or debt-related liabilities, minus any cash or cash equivalents available to meet those liabilities.
Brand Valuation
Brand is one of the assets of the company which plays a role in long-term financial success. To determine a brand's economic (monetary) value, a brand valuation process is carried out to determine its level of brand equity.
Intellectual Property Valuation
refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce. IP is divided into 2 categories
Economic Damages Valuation
Intellectual Property (IP) like Trademark, Copyright and Trade Secret, is a part of intangible assets. Under intellectual property law, owners are granted certain exclusive rights to the intangible assets.
previous 1 next
 
 
HOME l ABOUT US l SERVICES l OUR CLIENTS l BLOG
UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD.
9th Floor, L.P.N. Tower, 216/26 Nang Linchee Rd.,
Chongnonsee,Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel : 66(0) 2285-4508 (Auto) Fax : 66(0) 2285-2408, 66(0) 2285-2411
Copyright © 2014 UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD. All Right Reserved.