การสร้างแบรนด์ร้านกาแฟ (Branded Café) กับธุรกิจนอนออยล์ (Non-oil Business)
การรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) กับ เครื่องหมายการค้า “ปุ๋ย”
คุณค่าแบรนด์ (Brand Equity) กับ ธุรกิจขายตรง
คุณค่าแบรนด์ (Brand Equity) กับ ธุรกิจแก๊สหุงต้ม
Read More >>  
Glossary of Intellectual Property (English - Thai) Second Edition
Read More >>  
 
Engagement of Property Transferring
We are Patent Agent authorized by Intellectual Property Office (IPO) to advise and represent individual or party in registering a patent or utility model in accordance with the act of patent 1979. Patent granted becomes more important every day since patent can be utilized as a collateral for loan or as licensing to other party. Consequently, unpatented invention is somehow prone to be infringed by other.
Intellectual Property Registration Service
We are Patent Agent authorized by Intellectual Property Office (IPO) to advise and represent individual or party in registering a patent or utility model in accordance with the act of patent 1979.
Notary Public Service
We provide a notary public service for epact who seeks for document certification and assurance
รับฝากขายทรัพย์สิน
previous 1 next
 
 
HOME l ABOUT US l SERVICES l OUR CLIENTS l BLOG
UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD.
9th Floor, L.P.N. Tower, 216/26 Nang Linchee Rd.,
Chongnonsee,Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel : 66(0) 2285-4508 (Auto) Fax : 66(0) 2285-2408, 66(0) 2285-2411
Copyright © 2014 UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD. All Right Reserved.