มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า
การสร้างแบรนด์ร้านกาแฟ (Branded Café) กับธุรกิจนอนออยล์ (Non-oil Business)
การรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) กับ เครื่องหมายการค้า “ปุ๋ย”
คุณค่าแบรนด์ (Brand Equity) กับ ธุรกิจขายตรง
Read More >>  
Glossary of Intellectual Property (English - Thai) Second Edition
Read More >>  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า

วิธีการบัญชีใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (IFRS 16) เรื่องสัญญาเช่า จึงกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้ “สิทธิการใช้สินทรัพย์” เป็นสินทรัพย์ (right-of-use asset) และรับรู้หนี้สินจากภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าเข้ามาในงบการเงิน 

การสร้างแบรนด์ร้านกาแฟ (Branded Café) กับธุรกิจนอนออยล์ (Non-oil Business)
ปัจจุบันกระแสความนิยมการบริโภคกาแฟใน “ร้านกาแฟในปั้มน้ำมัน” ได้เพิ่มสูงขึ้น โดยดูได้จากปริมาณร้านกาแฟหลายๆ แบรนด์ในปั้มน้ำมัน ไม่ว่าจะเป็น คาเฟ่อเมซอน อินทนิล ราบิก้า แบล็กแคนยอน คาเฟดิโอโร่ บ้านไร่กาแฟ ไนตี้โฟร์ แกรนด์คอฟฟี่บอย เป็นต้น
การรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) กับ เครื่องหมายการค้า “ปุ๋ย”
ในทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ หรือพืชสวน ทุกคนล้วนแต่ต้องการให้ผลผลิตของตนเองมีคุณภาพดีและมีปริมาณมาก และสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดี ก็คือ “ปุ๋ย”
คุณค่าแบรนด์ (Brand Equity) กับ ธุรกิจขายตรง
ธุรกิจขายตรงเป็นช่องทางค้าปลีกช่องทางหนึ่งสำหรับบุคคลที่ชื่นชอบความสะดวก สบาย เพราะมีผู้ขายมานำเสนอสินค้าถึงที่บ้านหรือที่ทำงาน สามารถเลือกสินค้าได้จากแคตตาล็อก ทำการจัดส่งทางไปรษณีย์หรือผู้ขายนำสินค้าไปส่งให้ถึงบ้าน โดยที่ผู้ซื้อไม่ต้องไปถึงร้านค้า หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต อีกทั้งในปัจจุบันยังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ซื้ออีกมากมาย อาทิเช่น การที่ผู้ซื้อโทรศัพท์สั่งสินค้า และสินค้าสามารถส่งถึงมือผู้ซื้อภายใน 24 - 48 ชั่วโมง หรือ การที่ผู้ซื้อไม่ต้องชำระเงินก่อนที่สินค้าจะถึงมือผู้ซื้อ เป็นต้น
คุณค่าแบรนด์ (Brand Equity) กับ ธุรกิจแก๊สหุงต้ม
ธุรกิจแก๊สหุงต้ม ถือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไป เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วต้องอาศัยแก๊สหุงต้มเป็นเชื่อเพลิงในการทำอาหาร แก๊สหุงต้มจึงนับได้ว่าเป็นสินค้าที่จำเป็นในการใช้ชิวิตประจำวัน เป็นสินค้าที่ขายง่าย ขายได้ทุกวัน ไม่ตกรุ่น และไม่เน่าเสีย ธุรกิจแก๊สหุงต้ม ถ้ามองในแง่ของผู้ประกอบการแล้ว สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจปั๊มแก๊ส LPG และ (2) ธุรกิจร้านค้าแก๊ส
คุณค่าแบรนด์ (Brand Equity) กับ น้ำมันพืช
น้ำมันพืชเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการประกอบอาหารของแม่บ้านหรือร้านค้า ในปี 2554 น้ำมันพืชมีมูลค่าตลาดประมาณ 25,000 ล้านบาท โดย “น้ำมันปาล์ม” ครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด ประมาณร้อยละ 65 รองลงมาคือ “น้ำมันถั่วเหลือง” ร้อยละ 25 “น้ำมันรำข้าว” ร้อยละ 7 และน้ำมันชนิดอื่นๆ อีกร้อยละ 3 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่แล้ว น้ำมันปาล์มเหมาะสำหรับอาหารประเภททอด น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันชนิดอื่นเหมาะสำหรับอาหารประเภทผัด
คุณค่าแบรนด์ (Brand Equity) กับ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม
ปัจจุบันเทรนด์การรักษาและห่วงใยสุขภาพยังคงได้รับความนิยมสูงขึ้น ทั้งมิได้จำกัดแค่กลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มคนทำงานเท่านั้น กลุ่มผู้มีอายุน้อยที่ยังไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในข้อนี้ ทั้งอาหารเพื่อสุขภาพ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ รวมถึงน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ในปี 2554 ที่ผ่านมา ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม มีมูลค่ามากกว่า 9,600 ล้านบาท แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลักๆ คือ (1) น้ำผลไม้ระดับพรีเมี่ยม ประมาณ 4,000 ล้านบาท (2) น้ำผลไม้ระดับมีเดียม ประมาณ 600 ล้านบาท (3) น้ำผลไม้ระดับอีโคโนมี่ ประมาณ 3,000 ล้านบาท และ (4) น้ำผลไม้ระดับซุปเปอร์อีโคโนมี่ ประมาณ 2,000 ล้านบาท
ก้าวสู่ยุคใหม่ “ประเมินมูลค่าแบรนด์ไทย เพื่อก้าวไกลสู่สากล”
ช่วงเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมา ภายหลังจากที่ผู้เขียนได้บุกเบิกบริการทางด้าน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา(Intellectual Property/IP)และทรัพย์สินไม่มีตัวตน (Intangible Assets)ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เกิดข้อค้นพบว่า เจ้าของกิจการที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า(แบรนด์) ที่มีชื่อเสียง (Well-known Marks) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ที่มีความต้องการทราบว่ามูลค่าเครื่องหมายการค้าของตนมี “มูลค่ายุติธรรม”เป็นเท่าใด ทั้งนี้เพื่อนำไปประกอบวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน อาทิเช่น เพื่อทดสอบการด้อยค่า (ตามมาตรฐานการบัญชี) เพื่อประกอบค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (Licensing Fee)
previous 1 next
 
 
HOME l ABOUT US l SERVICES l OUR CLIENTS l BLOG
UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD.
9th Floor, L.P.N. Tower, 216/26 Nang Linchee Rd.,
Chongnonsee,Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel : 66(0) 2285-4508 (Auto) Fax : 66(0) 2285-2408, 66(0) 2285-2411
Copyright © 2014 UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD. All Right Reserved.