การสร้างแบรนด์ร้านกาแฟ (Branded Café) กับธุรกิจนอนออยล์ (Non-oil Business)
การรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) กับ เครื่องหมายการค้า “ปุ๋ย”
คุณค่าแบรนด์ (Brand Equity) กับ ธุรกิจขายตรง
คุณค่าแบรนด์ (Brand Equity) กับ ธุรกิจแก๊สหุงต้ม
Read More >>  
Glossary of Intellectual Property (English - Thai) Second Edition
Read More >>  
 
Valuation Standards
Professional standards of Asset Valuation in this part consists of thirteen content of valuation standards to be used as a norm for appraisers to comply with when they professionally evaluate a subject property. In the third content, there are explanations for appraisers to use as a tool to help them understand the valuation standards correctly and accurately.
Valuation Methods
A set of procedures in which a value indication is derived by comparing the property being appraised to similar properties that have been sold recently, applying appropriate units of comparison, and making adjustments to the sale prices of the comparables based on the elements of comparison.
Bases of Property Valuation
Basis of Value. A statement of fundamental measurement principles of a valuation on a specified date. The principle may vary depending on the purpose of the valuation.
Accounting Standards Related to Valuation
The Property Valuations are required by the Listed Companies for Financial Reporting Purposes. The Valuers who undertake work of the nature have to comply with the Accounting concepts and principles underlying the relevant International Accounting Standards (IAS).
previous 1 next
 
 
HOME l ABOUT US l SERVICES l OUR CLIENTS l BLOG
UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD.
9th Floor, L.P.N. Tower, 216/26 Nang Linchee Rd.,
Chongnonsee,Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel : 66(0) 2285-4508 (Auto) Fax : 66(0) 2285-2408, 66(0) 2285-2411
Copyright © 2014 UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD. All Right Reserved.