การสร้างแบรนด์ร้านกาแฟ (Branded Café) กับธุรกิจนอนออยล์ (Non-oil Business)
การรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) กับ เครื่องหมายการค้า “ปุ๋ย”
คุณค่าแบรนด์ (Brand Equity) กับ ธุรกิจขายตรง
คุณค่าแบรนด์ (Brand Equity) กับ ธุรกิจแก๊สหุงต้ม
Read More >>  
Glossary of Intellectual Property (English - Thai) Second Edition
Read More >>  
 
UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD. เป็นผู้นำในธุรกิจบริการการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และมูลค่ากิจการ มากกว่า 26 ปี ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับทรัพย์สินที่ประเมินครอบคลุมทั้งทรัพย์สินมีตัวตน และทรัพย์สินไม่มีตัวตน (รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ได้แก่ เครื่องหมายการค้า หรือตราสินค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เป็นต้น) ส่วนลูกค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงิน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจำกัด บริษัทข้ามชาติ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจดังกล่าวของบริษัท ต้องการรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้
พนักงานประเมินมูลค่า (Valuers)   0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
 
  • เพศชาย อายุ 22- 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เทคโนโลยีก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้างอุตสาหกรรมการบริการ (อสังหาริมทรัพย์) และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้ประเมินหลัก ชั้นวุฒิ (Key Valuer)   0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
 
  • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เทคโนโลยีก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมการบริการ (อสังหาริมทรัพย์) และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีบุคลิกมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรู้ ความสามารถ และมี จรรยาบรรณในวิชาชีพประเมิน
  • มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบงานสูง มีประสบการณ์ทางด้านงานประเมิน, สามารถไปดูงานต่างจังหวัดได้ และ มียานพาหนะจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เงินเดือน 40,000 – 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่:
บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ชั้น 9 แอล. พี. เอ็น. ทาวเวอร์ เลขที่ 216/26 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2285 4508-9, 0-2285 -1 แฟกซ์ 02-285-2408 02-285-2411
www.uk-valuations.com

 
 
HOME l ABOUT US l SERVICES l OUR CLIENTS l BLOG
UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD.
9th Floor, L.P.N. Tower, 216/26 Nang Linchee Rd.,
Chongnonsee,Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel : 66(0) 2285-4508 (Auto) Fax : 66(0) 2285-2408, 66(0) 2285-2411
Copyright © 2014 UK VALUATIONS AND AGENCY CO., LTD. All Right Reserved.